Pre médiá

"Dokiaľ budú naše srdcia biť, dotiaľ bude slovenský národ žiť."
- Ing. Pavol Slota


facebook.com/slota.pavol Informácie na socialnej sieti Facebook:    facebook.com/slota.pavol
https://www.instagram.com/slota.pavol/ Informácie na socialnej sieti Instagram:   instagram.com/slota.pavol
media@domov-ns.sk Kontakt pre elektronickú poštu:    media@domov-ns.sk