Vedenie strany

Ing. Pavol Slota - predseda DOMOV-NS

Jana Jányová - podpredsedníčka DOMOV-NS

Tomáš Bandzi
člen predsedníctva DOMOV-NS
tomasbandzi@domov-ns.sk

Ing. Ján Mihálik
člen predsedníctva DOMOV-NS
janmihalik@domov-ns.sk

Mgr. Branislav Ondruška
člen predsedníctva DOMOV-NS
branislavondruska@domov-ns.sk

Mgr. Jaroslav Kolíšek
člen predsedníctva DOMOV-NS

Kontakt