Pridaj sa k nám

"Dokiaľ budú naše srdcia biť, dotiaľ bude slovenský národ žiť."
- Ing. Pavol Slota

To, aké bude Slovensko zajtra, závisí len a len od nás, od všetkých príslušníkov nášho hrdého národa, od každého z nás, aj od teba.

Podpor našu stranu a zároveň podporíš aj svoj domov.

1. Stiahni si prihlášku (.pdf)
2. Vyplň a podpíš prihlášku
3. Pošli nám prihlášku na adresu: DOMOV národná strana, Nevädzová 806/5, 82101 Bratislava-Ružinov

Členom strany sa môže stať štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sám seba identifikuje ako príslušníka slovenského národa a plne sa stotožňuje s Preambulou a programovými cieľmi strany.

Podporte DOMOV-NS finančným darom

Všetky dary sú transparentne uložené na bežnom účte. Peniaze strana používa na propagáciu a administráciu.

V zmysle § 23 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 EUR. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy, to neplatí, ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1 000 EUR.

V prípade, ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť a aktivity finančným darom v akejkoľvek sume do 1 000 EUR v kalendárnom roku, je to možné zrealizovať výlučne bezhotovostným vkladom, teda prevodom z Vášho účtu na bežný účet DOMOV-NS: IBAN SK06 0200 0000 0020 8968 6553.

V prípade, ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť a aktivity sumou vyššou ako 1 000 EUR, kontaktujte nás z dôvodu uzatvorenia darovacej zmluvy.
kontakt: info@domov-ns.sk

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!